Vi utför ombyggnadsrivningar i:

-Lägenheter

-Industrilokaler

-Kontor

-Villor

-Stambyte badrum och kök

Vi utför våra rivningar så miljösäkert som möjligt, allt avfall sorteras och skickas till rätt tippstation.

Vid utlastning av rivningsmassor tar vi hjälp av Teleskopsliftar och sugbilar om så behövs.