Vi utför borrning och sågning för ombyggnation, nyinstallationer och provtagning.

-Håltagning i betong, sten, tegel och granit.

-Golvsågning

-Väggsågning

-Spårfräsning