Vallda Riv och Håltagning, VRH, startades 2008 av Ronny Samuelsson.
Han började med 4 st anställda, då efterfrågan på tjänsterna ökat har även antalet anställda gjort det och idag är vi 26st.
VRH utför arbete så som Ombyggnadsrivning, Sågning och Håltagning i betong, sten och tegel, Asbestsanering, Hussvampssanering för såväl privatpersoner som företag.
Då det är farliga ämnen och verktyg som vi jobbar med har vi utbildning inom heta arbeten, lift och ställning, och när vi utför asbestsanering följer vi arbetsmiljöverkets regler.
Alla våra antällda har även ID06.

 

Miljöberättelse:

Vallda Riv och Håltagning AB har arbetat under flera år med miljöarbete och varit miljödiplomerade sedan 2011. Vi har bedömt att den betydande miljöpåverkan som framkommit är:

Transporter: Vi kör samordnande transporter ut till våra arbetsplatser för att minska onödig körning, våra bilar skall i mesta möjliga mån inte vara äldre än 8 år och nyinköpta bilar ska vara euro 6 klassade.

Avfall: Verksamheten har liten påverkan av hur mycket avfall som blir så vårat fokus ligger på att avfallet / farligt avfall blir rätt sorterat och kommer till rätt mottagare.

Inköp av varor: För att minska ner på onödiga transporter skall verksamheten kartlägga våra inköpsrutiner så att vi har mer förbrukningsmaterial på förråd och minska ner på onödiga transporter. Vi ska även se över miljömärkningen på våra förbrukningsvaror och i största möjliga mån köpa miljömärkta alternativ.

Genomförda miljöförbättringar:

  • Företagets bilar har alla dubbfria däck.
  • Vi har minskat våran genomsnittliga bränsleförbrukning från 1.1liter/mil till 0.9liter/mil.
  • Vi köper endast ekologiskt kaffe och svanen märkta skrivarpapper, hushållspapper och toalettpapper.
  • Vi har minskat våran pappersförbrukning med 12% genom att ta emot 75% av leverantörsfakturor och 65% av lönerapporter via mail.
  • Vi har automatiska släckning av ljuset på förrådet.
  • Vi sorterar allt vårat avfall ute på våra arbetsplatser i mesta möjliga mån, totalmängden på vårat avfall 2016 var 484,2 ton varav 95% sorterades.
  • Vi hyr isolerade arbetscontainers vintertid för att minska på energiåtgången.

 

Arbetsmiljö:

I vårt arbete förekommer risker. Vår strävan är att skapa säkra arbetsplatser utan olyckor men som också bidrar till medarbetarnas trivsel, arbetsglädje och yrkesstolthet.

 

Kvalitet:

Vi jobbar för att ha så många nöjda kunder som möjligt. Detta försöker vi uppnå genom att göra våra jobb snabbt och effektivt, meddela om något inte går som det skall och framför allt med ett professionellt och trevligt bemötande till alla som vi möter på våra arbetsplatser.

 

GDPR:

 Vallda riv och håltagning AB strävar  efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

 

Sponsring:

 

Momenta

Grunden Bois

Svenska Narkotika Polisen

Klubb 1904